Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /usr/home/berx/domains/rbt.net.pl/public_html/application/views/scripts/produkty/index.phtml on line 10
 • Kształtowniki zimnogięte

 • Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /usr/home/berx/domains/rbt.net.pl/public_html/application/views/scripts/produkty/index.phtml on line 10
 • Obróbki blacharskie

 • Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /usr/home/berx/domains/rbt.net.pl/public_html/application/views/scripts/produkty/index.phtml on line 10
 • Podstawy

 • Notice: Trying to get property 'tytulpl' of non-object in /usr/home/berx/domains/rbt.net.pl/public_html/application/views/scripts/produkty/index.phtml on line 21
RBT-135

- RBT-135

Dachowe blachy trapezowe są obecnie stosowane bardzo często jako materiał pokryciowy. Odpowiednio dopasowane są ważnym elementem konstrukcji obiektu. Poza podstawową rolą osłonową blachy, która coraz częściej ujmowana jest jako element konstrukcyjny włączający się do ścisłej współpracy z liniowymi elementami szkieletu budynku, co zwiększa sztywność lub stateczność obiektu, również pełni ona rolę estetyczną, dlatego też w naszym asortymencie czeka pełna gama wariantów wzorniczych do wyboru.

Aktualnie dachowa blacha trapezowa wykorzystywana jest w konstrukcji zarówno nowych budynków, jak i przy wymianie pokryć dachowych. Nasze blachy dachowe znajdują zastosowanie w przypadku konstrukcji wsporczych płatwiowych i bezpłatwiowych. W powyższych układach konstrukcyjnych możliwe jest zastosowanie blach niskich (RBT-32, RBT-50) lub wysokich (RBT-85, RBT-135, RBT-150, RBT-200).

Blachę trapezową o niskim profilu stosuje się w szczególności do pokrywania dachów domów jednorodzinnych, garaży oraz innego rodzaju małych obiektów. Wyższe profile, które charakteryzują się także podwyższoną wytrzymałością, wykorzystywane są w konstrukcjach dachowych o dużych rozpiętościach oraz w konstrukcjach nośnych. Najwyższe z dostępnych w naszym asortymencie profili stosowane są głównie w inwestycjach takich jak duże obiekty przemysłowe, handlowe, magazynowe, usługowe.

W sprzedaży w naszej firmie znajdują się blachy dachowe o grubościach od 0,70 do 1,25 mm, które wyróżniają się najwyższą jakością wykonania. Powstają z odpowiednich typów stali, która spełnia normy PN-EN 10346:2011. Wykonujemy blachy ocynkowane, powlekane, w różnych kolorach z palety RAL oraz na zamówienie, dlatego też mogą być one dopasowane indywidualnie do miejsca montażu oraz zastosowania. Wszystkie wymienione blachy charakteryzują się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Oferowane przez nas blachy dachowe wyróżniają się także zastosowaniem specjalnej powłoki antykondensacyjnej jako spodniej warstwy blachy. Dzięki niej możliwe jest zabezpieczenie przed wystąpieniem kropli wody na powierzchni dachu. Powłoka antykondensacyjna sprzyja wtedy wchłonięciu nadmiaru wody z powietrza w czasie największego stężenia wilgoci, a następnie oddaje wilgoć w suchym okresie, co pozwala ponadto na regulowanie wilgotności w pomieszczeniach.

Kondensacja pary występuje od wewnętrznej strony budynku, gdy powierzchnia blachy ma niższą temperaturę od tzw. temperatury punktu rosy przy przegrodzie. Najczęściej ma to miejsce przy braku izolacji termicznej, wysokiej wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń lub też jest niskiej temperatury oraz ograniczonego ruchu powietrza. Skraplanie wody na powierzchni blachy jest niekorzystne dla konstrukcji budynku ponieważ podwyższa ryzyko korozyjności oraz pogarsza warunki użytkowania obiektu.

 

Powyższa sytuacja zdarza się w obiektach takich jak:

 • magazyny siana
 • magazyny zboża
 • magazyny sprzętu rolniczego
 • garaże
 • stajnie dla zwierząt
 • nieogrzewane poddasza wentylowane
 • wiaty

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z wszystkimi modelami blach znajdującymi się w naszej ofercie!

 

 

Parametry
Symbol Blachy
Grubość materiału [mm]
Ciężar [kg/mb]
Ciężar [kg/m2]
Standardowa długość min - max [mb]
Szerokość całkowita [mm]
Szerokość krycia [mm]
Wysokość
gatunek stali wg PN-EN 10346:2011
Kolory
Wartości
RBT-135
0,75 0,88 1,00 1,25
8,62 10,01 11,47 14,32
9,27 10,76 12,33 15,40
0,50 - 15,00
955
930
134
S320 GD + Z(AZ) S350 GD + Z(AZ)
Paleta RAL oraz dowolny kolor na indywidualne zamówienie

Nośności blach trapezowych zostały opracowane zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w PN-EN 1993-1-3.

Stan graniczny nośności (SGN) został wyznaczony biorąc pod uwagę następujące czynniki:

- obciążenie reakcją podpory skrajnej (wg EC szer. 10mm);

- obciążenie reakcją podpory pośredniej (wg EC szer. max 200mm);

- ściskanie ze zginaniem przekroju przęsłowego;

- ściskanie ze zginaniem przekroju podporowego;

- zginanie i obciążenie reakcją przekroju podporowego.

 

Stan graniczny użytkowania przeanalizowany został z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych kombinacji obciążeń.


 

W opracowaniu nośności blach trapezowych rozpatrzono i uwzględniono następujące warianty parametrów dla blach trapezowych:

- materiał S250GD; S280GD; S320GD; S350GD;

- układy jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, pięcioprzęsłowe;

- układ blach POZYTYW, NEGATYW;

- dopuszczalne ugięcia L/150, L/200, L/250, L/300, L/350, L/500;

- w arkuszu możliwe odczytanie ugięcia w mm;

- w arkuszu możliwość zadawania dowolnej szerokości podparcia pośredniego.

 

Poniżej przykład sprawdzenia nośności blach RBT.

Odporność ogniowa

Ze względu na wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy spełniać odpowiednie klasy odporności pożarowej przegród dachowych:

ODPORNOŚĆ OGNIOWA WARSTWOWEGO PRZEKRYCIA DACHOWEGO
wg 1868.1/10/Z00NP Maksymalny poziom wykorzystania obciążenia
70% 65% 58%
Grubość warstwy izolacji z płyt ze skalnej wełny mineralnej

≥ 100mm

warstwa dolna ≥ 50mm

+

warstwa górna ≥ 50mm

≥ 130mm

warstwa dolna ≥ 80mm

+

warstwa górna ≥ 50mm

≥ 150mm

warstwa dolna ≥ 100mm

+

warstwa górna ≥ 50mm

Klasa odporności ogniowej REI 15 REI 20 REI 30

 

 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA CZĘŚCI NOŚNEJ WARSTWOWEGO PRZEKRYCIA DACHOWEGO
  Maksymalny poziom wykorzystania obciążenia
wg 00700.1/11/Z00 NP 85% 80%
Klasa odporności ogniowej RE 15 RE 30

 

 

Akustyka

Celem polepszenia parametrów akustycznych budynku bądź pomieszczenia jest poprawa komfortu akustycznego. Głównym zadaniem przegród akustycznych jest ograniczenie hałasu z zewnątrz lub wewnątrz budynku.

W celu polepszenia właściwości akustycznych budynków tj. pochłanianie dźwięku oraz  izolacyjność akustyczna należy zastosować odpowiednie układy pokrycia.

Izolacja akustyczna dachu budynku.

Jednym ze sposobów ochrony przed hałasem jest zastosowanie przegrody o odpowiednim parametrze izolacyjności akustycznej.

Dla schematu podanego poniżej współczynnik Rw wynosi min 34(-1;-6)dB. Właściwości akustyczne układu zostały potwierdzone w Instytucie Techniki Budowlanej.

Pochłanianie dźwięku

Kolejną metoda poprawiającą komfort akustyczny pomieszczenia jest zastosowanie przegrody o odpowiednim współczynniku pochłaniania dźwięku. Idealnym materiałem spełniającym  takie zadanie jest zastosowanie blach perforowanych o odpowiednim stopni prześwitu. Perforacje wykonuje się na płaskiej części środnika blachy fałdowej. W zależności od rozwiązania stosuje się różne wzory perforacji.

Zastosowanie powłoki DR!PSTOP zapobiega występowaniu kropli wody na powierzchni dachu. Powłoka dzięki swoim właściwościom wchłania nadmiar wody, która wykrapla się poprzez kontakt ciepłego i wilgotnego powietrza z blachą ochłodzoną przez zewnętrzne, zimne powietrze.

Powstające krople wody pogarszają warunki użytkowania oraz wpływają niekorzystnie na warunki korozyjności elementów stalowych budynku.

Innym, droższym rozwiązaniem zapobiegającym wykraplaniu się wody na powierzchni przegrody, jest zastosowanie izolacji termicznej.

Zastosowanie powłoki DR!PSTOP pozwala zmniejszyć koszty inwestycji, nie tracąc komfortu użytkowania obiektu.

Zastosowanie w obiektach typu:

 • hale magazynowe;
 • wiaty magazynowe
 • hale sportowe;
 • magazyny sprzętu rolniczego;xsc
 • garaże;
 • stajnie dla zwierząt;
 • stadiony;
 • zadaszenia;
 • itp.

Odporność na korozję

 

Zastosowanie produktu

L.p. Powłoka metaliczna Powłoka organiczna Dopuszczalna kategoria korozyjności
1 Z100 Poliester 15µm C1, C2  
2 Z275 Poliester 25µm C1, C2, C3 C1, C2, C3

 

 

Klasyfikacja środowisk wg PN-EN 12944-2

 

Kategoria korozyjności

Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego

(tylko informacyjnie)

  Na zewnątrz Wewnątrz

C1

Bardzo mała

  Ogrzewane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, szkoły, hotele

C2

mała

Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie. Budynki nie ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.

C3

średnia

Atmosfery miejskie i przemysłowe średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki(IV). Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu. Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, no. Zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie.